År: 2019

Fantastisk fremvisning af Fjordglimts fremskridt

Jyllinge-ånden lever i bedste velgående! Det kunne ses på de over 200 fremmødte medlemmer og Jyllingeborgere ved fremvisningen af Fjordglimts fantastiske fremskridt, hvor Fjordglimts første juletræ blev tændt og fejret med sang og tale.

KÆMPE TAK til alle jer, der stod i kø ved sponsorbordet: I har tegnet sponsorater for ikke mindre end 24.500 kr. fordelt på 17 enkeltsponsorater og 16 familiesponsorater! Desuden indbragte salget af de frivilliges hjemmelavede mundgodt 755 kr. Og som prikken over i’et fik foreningen Fjordglimt 18 nye medlemmer. Tusind, tusind tak for den fantastiske opbakning, som bringer os tættere på at realisere visionerne for vor allesammens Fjordglimt 🙂

TAK til Fjordglimts flittige frivillige for fantastisk hjemmebag og praktisk hjælp, hvilket skabte en fantastisk fællesskabsfølelse. Og TAK til vores lokale sponsorer Morten Gjerskov og Dyssegårdens Juletræsplantage for juletræet og til Henning Mørkeberg for kaffe til arrangementet.

Har du spørgsmål til Fjordglimt, så kontakt os på fjordglimt.jyllinge@gmail.com eller på Facebook og Messenger ved @fjordglimt.jyllinge.

Vi er nu 290 medlemmer bag Fjordglimts frivillige succes. Bliv medlem af dette fantastiske fællesskab. Det årlige kontingent er 100 kr. Klik på linket nedenunder til vores medlemsportal for at tilmelde dig. Når du har indtastet dine interesser og kontaktinformation, vil du få tilsendt en e-mail med opkrævning, som betales via netbank.

Tilmeld dig nu på Fjordglimts medlemsportal

Brugsaftale underskrevet tæt på årsdagen for undfangelsen

Resultat af over et års ihærdigt arbejde

Foreningen Fjordglimt blev etableret i september 2018 og brugsretsaftale blev søgt i oktober. Den 28. november vedtog Kultur- og Idrætsudvalget en principiel brugsretsaftale betinget af, at foreningen Fjordglimt kunne demonstrere, at den kunne skaffe finansiering til den indvendige istandsættelse samt at den kunne give en statusopdatering i foråret 2019. Foreningen kunne i maj måned oplyse, at den nu omfattede 157 betalende medlemmer, der var indsamlet 259.000 kr. i bevillinger fra private sponsorer og virksomheder, etableret medlemsportal, webside og adskillige frivillige arbejdsgrupper samt et tæt samarbejde med Nationalparken Skjoldungernes Land.

I juni 2019 blev et udkast til brugsaftale godkendt af Byrådet (Kultur og –Idrætsudvalget og Økonomiudvalget). Henover sommeren har der været en løbende dialog med præcisering af aftalens detaljer, herunder snerydning og Fjordglimts råderet og ansvar over havearealet.

Endeligt har de mange anstrengelser givet pote: Til bestyrelsens store glæde er brugsretsaftalen nu endeligt underskrevet af begge parter. En aftale, hvor Roskilde Kommune forpligter sig til at stå for den udvendige renovering og vedligeholdelse af klimaskærme og de tekniske installationer. Desuden sørger kommunen for ejendomsskatter, brandforsikring, brandalarm, el, vand, gas, kloak, dagrenovation, snerydning af fortovet, samt klipning af græs og hæk.

Fjordglimt forpligter sig til at finansiere den indvendige istandsættelse og løbende vedligeholdelse af huset, vedligeholdelse af eventuelle højbede, særhaver, urtehaver eller lignende i haven, samt udkrudtsbekæmpelse af belægninger omkring bygningen.

Fjordglimt har fået råderet over haven og må etablere ordensregler for haven, som skal godkendes af kommunen. Brugsaftalen specificerer at lokalerne og udearealer ikke må anvendes til private formål eller overnatning.

Renoveringen af Fjordglimt er nu påbegyndt

Allerede ved godkendelsen af brugsretsaftalen i juni 2019 påbegyndte Roskilde Kommune arbejdet med at sende opgaverne knyttet til Fjordglimts udvending renovering i udbud, og i skrivende stund er tagrenoveringen godt på vej. Parallelt med det udvendige arbejde har Fjordglimts arbejdsomme frivillige over seks weekender nedrevet alle de indvendige lofter, helt tilbage til de oprindelige loftbrædder fra 1897, idet planen er at etablere loft næsten til kip.

Fjordglimts frivillige murere og hjælpere har muret den lille tilbygning op, så den kan blive vores ”lille fjordstue” med panoramaudsigt over fjorden. Der kommer om lidt et nyt tag med høje rejsning hvor det tidligere var fladt tag.

Haveplanlægningen er også godt i gang

Med råderet over haven har Fjordglimt holdt et havemøde for haveinteresserede medlemmer, der kunne komme med forslag til design og brug af haven. De samlede ideer er blevet præsenteret for kommunens haveansvarlige, som i løbet af efteråret vil udarbejde en ny haveplan. Kommunen vil etablere en bøgehæk, en stor café-terrasse bag bygningen, en sansehave i det øverste område af græsplænen, niveaudelte bede til bl.a. lægeurter foran terrassen. Selve græsskråningen bevares til afslapning og nydelse af udsigten, ved æblelunden etableres en skovhave med plads til afslapning og yoga. Endeligt etablerer Nationalparken et udendørs klasseværelse til formidling og undervisning i lokal natur- og kulturhistorie og de bygger et ”fiskeskur” til opbevaring af Nationalparkens undervisnings-materialer.

Fjordglimts make-over

Arkitektskitse af det renoveret og ombyggede kulturhus set fra haven.

Foreningen Fjordglimt har i samarbejde med Roskilde Kommunes Ejendomsafdeling udarbejdet tegninger over Fjordglimt fremtidige udseende og indretning. Bygningen bliver med gule ydervægge, mørkegrønne dannebrogsvinduer svarende til den oprindelige bygningsstil, blåsort bølgeeternittag, stor mørkegrøn dør til hovedindgang samt to store glaspartier med dobbeltdøre, som åbner salen og fjordstuen op mod udsigten.

Høstblomsten Fjordglimt folder sig ud

Hvid Dahlia høstblomst

Ved høsttiden forrige år stiftede ildsjæle foreningen Fjordglimt. og søgte brugsret til Bygaden 28. Resultatet af deres vision, samarbejde, engagement og udholdenhed er nu begyndt at blomstre, ikke mindst pga. den overvældende interesse og støtte, Jyllinge og omegnens beboere har udvist. Fjordglimt har således på nuværende tidpunkt rundet 263 medlemmer, hvoraf de seneste 23 kom som resultat af Fjordglimts stand ved Jyllinge-Festivallen.

Foreningen Fjordglimt vokser

Hver eneste medlem bidrager til fællesskabet. Derfor, inviter din tennismakker, nabo, sejlkammerat, yogainstruktør m.v. til at indmelde sig via nedenstående tilmeldingskort, som du kan printe, eller direkte via vores medlemsportal. Årligt kontingent er fortsat 100 kr.

De kan også melde sig ind ved at kontakte vores medlemskoordinator Marianne Thompson, fjordglimt.jyllinge@gmail.com.

Brugsaftalen godkendt

Roskilde Byråd har nu godkendt brugsretsaftalen til Fjordglimt. Vi afventer kun den endelige underskrift efter præcisering af vilkårene, hvilket vi forventer medio september. Aftalen er 10-årig, og giver den frivillige forening Fjordglimt brugsret til bygningen og råderet over haven, som vi bliver forpligtet til at renholde.

Istandsættelse af bygningen skudt i gang

Roskilde Kommune har underskrevet en aftale med et byggefirma, for et nyt tag og arbejdet forventes påbegyndt inden udgangen af september.

Frivillige har nedrevet de indvendige lofter i tilbygningen som forberedelse til det nye tag. Nu skal vi mure udbygningens vægge, så den er klar til et nyt tag. Vi planlægger nedrivning af resten af lofterne sideløbende med at taget udskiftes. Til denne opgave søger vi flere frivillige.

Stillads afleveret til nyt tag
Hvis du klikker på billedet her, kommer du til vores brochure, hvor du kan læse mere om visionerne for Fjordglimt, om hvordan du har mulighed for at blive involveret og hvordan du kan melde dig ind 🙂

Kommunen indkøber nye vinduer og yderdøre, som Fjordglimts frivillige selv monterer for at strække kommunens budget til istandsættelsen. Også her vil vi gerne rekruttere frivillige med de nødvendige kompetencer.

Arbejdet vil fortsætte med nedtagning af køkkenet og montering af nyt gulv, nye elementer og køkkenbord, samt istandsættelse af vægge og loft. Her er der brug for både faglærte og ufaglærte frivillige. Sidstnævnte kan bl.a. stå for at spartle huller, male vægge, håndtere byggeaffald m.m.

Til at servicere alle de ovenstående frivillige er der brug for endnu flere frivillige, som vil sørge for kaffe, kage og generel forkælelse.

For frivillige til bygningsrenovering: Kontakt formand Ole Hannecke, eller håndværkerkoordinator Pete Thompson, fjordglimt.jyllinge@gmail.com, for at høre nærmere om arbejdet. Øvrige frivillige: Kontakt til frivillig-koordinator Helle Clark, fjordglimt.jyllinge@gmail.com.

Fjordkilen færdiggøres i Fjordglimts have

Materielgården i Roskilde Kommune har lige udlagt et tykt lag jord og sået græs, der hvor den gamle brugs lå. Denne midlertidige græsplæne dækker sandet fra nedrivning, der blæste rundt og generede naboerne. Anlæg af den endelige have med hæk, beplantninger, stier og terrasser vil komme i gang, efter istandsættelse af bygningen er færdig, og blive helt færdig til efteråret 2020. En plan for haven, som er den sidste af etape af Fjordkilen-projektet, skal udarbejdes i løbet af efteråret.

Medlemmer, som gerne vil deltage i planlægningen af haven, bedes kontakte Douglas Clark, fjordglimt.jyllinge@gmail.com

Sponsorer giver næring til høstblomsten

Istandsættelsen af den indvendige del af bygningen skal finansieres af Foreningen Fjordglimt. Siden stiftelsen har foreningen heldigvis modtaget gavmilde donationer fra mange lokale erhvervsdrivende og privatpersoner, hvilket var stærkt medvirkende til at Roskilde Kommune godkendte brugsretsaftalen i juni måned.

Vi mangler dog stadig finansiering til at kunne udvide rammerne, så de kan rumme alle de aktiviteter, vi planlægger at tilbyde.

Foreningen ansøger derfor fortsat om bidrag fra alle, både fonde, erhvervsdrivende og privatpersoner, – ethvert økonomisk bidrag vil hjælpe os meget.

Vi søger derfor yderligere sponsorer, der vil hjælpe os med at skabe dette fantastiske samlingssted i Jyllinge:

Kender du firmaer eller privatpersoner, som kunne være interesserede i sponsorater, kontakt sponsor-koordinator Helle Clark, fjordglimt.jyllinge@gmail.com.

Fjordglimt på dagsordenen d. 11. juni

Vi venter spændt på resultatet fra Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalgets møde tirsdag aften d. 11. juni, hvor Fjordglimts anmodning om brugsret til Bygaden 28 behandles! 😁 

Fjordglimt har nu penge 💰 til første etape af istandsættelsen og 198 betalende medlemmer 🥰 med flere på vej. Tusind tak til alle medlemmer, 27 lokale virksomheder, 2 Jyllinge foreninger, adskillige Jyllingeborgere og Nationalpark Skjoldungernes Land for jeres kæmpe støtte!

Fra Kultur- og Idrætsudvalget går sagen videre til behandling i Økonomiudvalget allerede onsdag morgen d. 12. juni. Derefter bliver Fjordglimt indkaldt til at diskutere et brugsretsaftale.

Fjordglimts nye hjemmeside er på vej

Velkommen til Fjordglimt Café og Kulturhus. Denne hjemmeside er midlertidig, mens vi udvikler en flot ny hjemmeside med information om udvikling af Fjordglimt-projektet, frivillige aktiviteter og den frivillige forening Fjordglimt, der står bag det.

Fjordglimt er Jyllinges nye mangfoldige kulturhus og mødested, der vil skabe et engagerende og inddragende medborgerskab for alle Jyllingeborgere på tværs af alder og interesser. Med en café som omdrejningspunkt vil kulturhuset danne rammen om en bred vifte af sociale og kulturelle aktiviteter i et dagligt fællesskab.

Fjordglimt, Bygaden 28, ligger i hjertet af Jyllinges historiske bymidte. Fjordglimt ligger på en 2900 m² stor grund, med skøn udsigt over Roskilde Fjords holme og vige, samt det gamle fiskerleje.

Nu vil det gamle forsamlingshus fra 1897 blive ombygget og istandsat som et indbydende og aktivt kulturhus. Bygningens sal, mødelokale og køkken er velegnet til café, fællesspisning, møder, kultur- og formidlingsaktiviteter, – ikke mindst om sommeren, hvor den store terrasse tages i brug. Foreningen Fjordglimt afventer godkendelse af Roskilde Byråd i juni måned, hvorefter arbejdet med istandsættelsen kan sættes i gang.

Du kan blive en del af dette frivillige projekt – til planlægning af de kommende aktiviteter, ombygning og istandsættelse af bygningen, og planlægning af den stor have. Vi har brug for mange forskelige talenter til dette fantastiske projekt. Vi har allerede over 180 medlemmer.

Bliv medlem af den frivillige forening Fjordglimt. Det årlige kontingent er 100 kr. Klik på linket nedenunder til vores medlemsportal og tilmeld dig nu. Når du har indtastet dine interesser og kontaktinformation, vil du få tilsendt en e-mail med opkrævning som betales i netbank. Betal gerne med det samme, så dit medlemskab tælles med når Byrådet behandler Fjordglimts ansøgning om brugsret.

Tilmeld dig nu på Fjordglimts medlemsportal