Brugsaftale underskrevet tæt på årsdagen for undfangelsen

Resultat af over et års ihærdigt arbejde

Foreningen Fjordglimt blev etableret i september 2018 og brugsretsaftale blev søgt i oktober. Den 28. november vedtog Kultur- og Idrætsudvalget en principiel brugsretsaftale betinget af, at foreningen Fjordglimt kunne demonstrere, at den kunne skaffe finansiering til den indvendige istandsættelse samt at den kunne give en statusopdatering i foråret 2019. Foreningen kunne i maj måned oplyse, at den nu omfattede 157 betalende medlemmer, der var indsamlet 259.000 kr. i bevillinger fra private sponsorer og virksomheder, etableret medlemsportal, webside og adskillige frivillige arbejdsgrupper samt et tæt samarbejde med Nationalparken Skjoldungernes Land.

I juni 2019 blev et udkast til brugsaftale godkendt af Byrådet (Kultur og –Idrætsudvalget og Økonomiudvalget). Henover sommeren har der været en løbende dialog med præcisering af aftalens detaljer, herunder snerydning og Fjordglimts råderet og ansvar over havearealet.

Endeligt har de mange anstrengelser givet pote: Til bestyrelsens store glæde er brugsretsaftalen nu endeligt underskrevet af begge parter. En aftale, hvor Roskilde Kommune forpligter sig til at stå for den udvendige renovering og vedligeholdelse af klimaskærme og de tekniske installationer. Desuden sørger kommunen for ejendomsskatter, brandforsikring, brandalarm, el, vand, gas, kloak, dagrenovation, snerydning af fortovet, samt klipning af græs og hæk.

Fjordglimt forpligter sig til at finansiere den indvendige istandsættelse og løbende vedligeholdelse af huset, vedligeholdelse af eventuelle højbede, særhaver, urtehaver eller lignende i haven, samt udkrudtsbekæmpelse af belægninger omkring bygningen.

Fjordglimt har fået råderet over haven og må etablere ordensregler for haven, som skal godkendes af kommunen. Brugsaftalen specificerer at lokalerne og udearealer ikke må anvendes til private formål eller overnatning.

Renoveringen af Fjordglimt er nu påbegyndt

Allerede ved godkendelsen af brugsretsaftalen i juni 2019 påbegyndte Roskilde Kommune arbejdet med at sende opgaverne knyttet til Fjordglimts udvending renovering i udbud, og i skrivende stund er tagrenoveringen godt på vej. Parallelt med det udvendige arbejde har Fjordglimts arbejdsomme frivillige over seks weekender nedrevet alle de indvendige lofter, helt tilbage til de oprindelige loftbrædder fra 1897, idet planen er at etablere loft næsten til kip.

Fjordglimts frivillige murere og hjælpere har muret den lille tilbygning op, så den kan blive vores ”lille fjordstue” med panoramaudsigt over fjorden. Der kommer om lidt et nyt tag med høje rejsning hvor det tidligere var fladt tag.

Haveplanlægningen er også godt i gang

Med råderet over haven har Fjordglimt holdt et havemøde for haveinteresserede medlemmer, der kunne komme med forslag til design og brug af haven. De samlede ideer er blevet præsenteret for kommunens haveansvarlige, som i løbet af efteråret vil udarbejde en ny haveplan. Kommunen vil etablere en bøgehæk, en stor café-terrasse bag bygningen, en sansehave i det øverste område af græsplænen, niveaudelte bede til bl.a. lægeurter foran terrassen. Selve græsskråningen bevares til afslapning og nydelse af udsigten, ved æblelunden etableres en skovhave med plads til afslapning og yoga. Endeligt etablerer Nationalparken et udendørs klasseværelse til formidling og undervisning i lokal natur- og kulturhistorie og de bygger et ”fiskeskur” til opbevaring af Nationalparkens undervisnings-materialer.

Fjordglimts make-over

Arkitektskitse af det renoveret og ombyggede kulturhus set fra haven.

Foreningen Fjordglimt har i samarbejde med Roskilde Kommunes Ejendomsafdeling udarbejdet tegninger over Fjordglimt fremtidige udseende og indretning. Bygningen bliver med gule ydervægge, mørkegrønne dannebrogsvinduer svarende til den oprindelige bygningsstil, blåsort bølgeeternittag, stor mørkegrøn dør til hovedindgang samt to store glaspartier med dobbeltdøre, som åbner salen og fjordstuen op mod udsigten.