Høstblomsten Fjordglimt folder sig ud

Hvid Dahlia høstblomst

Ved høsttiden forrige år stiftede ildsjæle foreningen Fjordglimt. og søgte brugsret til Bygaden 28. Resultatet af deres vision, samarbejde, engagement og udholdenhed er nu begyndt at blomstre, ikke mindst pga. den overvældende interesse og støtte, Jyllinge og omegnens beboere har udvist. Fjordglimt har således på nuværende tidpunkt rundet 263 medlemmer, hvoraf de seneste 23 kom som resultat af Fjordglimts stand ved Jyllinge-Festivallen.

Foreningen Fjordglimt vokser

Hver eneste medlem bidrager til fællesskabet. Derfor, inviter din tennismakker, nabo, sejlkammerat, yogainstruktør m.v. til at indmelde sig via nedenstående tilmeldingskort, som du kan printe, eller direkte via vores medlemsportal. Årligt kontingent er fortsat 100 kr.

De kan også melde sig ind ved at kontakte vores medlemskoordinator Marianne Thompson, fjordglimt.jyllinge@gmail.com.

Brugsaftalen godkendt

Roskilde Byråd har nu godkendt brugsretsaftalen til Fjordglimt. Vi afventer kun den endelige underskrift efter præcisering af vilkårene, hvilket vi forventer medio september. Aftalen er 10-årig, og giver den frivillige forening Fjordglimt brugsret til bygningen og råderet over haven, som vi bliver forpligtet til at renholde.

Istandsættelse af bygningen skudt i gang

Roskilde Kommune har underskrevet en aftale med et byggefirma, for et nyt tag og arbejdet forventes påbegyndt inden udgangen af september.

Frivillige har nedrevet de indvendige lofter i tilbygningen som forberedelse til det nye tag. Nu skal vi mure udbygningens vægge, så den er klar til et nyt tag. Vi planlægger nedrivning af resten af lofterne sideløbende med at taget udskiftes. Til denne opgave søger vi flere frivillige.

Stillads afleveret til nyt tag
Hvis du klikker på billedet her, kommer du til vores brochure, hvor du kan læse mere om visionerne for Fjordglimt, om hvordan du har mulighed for at blive involveret og hvordan du kan melde dig ind 🙂

Kommunen indkøber nye vinduer og yderdøre, som Fjordglimts frivillige selv monterer for at strække kommunens budget til istandsættelsen. Også her vil vi gerne rekruttere frivillige med de nødvendige kompetencer.

Arbejdet vil fortsætte med nedtagning af køkkenet og montering af nyt gulv, nye elementer og køkkenbord, samt istandsættelse af vægge og loft. Her er der brug for både faglærte og ufaglærte frivillige. Sidstnævnte kan bl.a. stå for at spartle huller, male vægge, håndtere byggeaffald m.m.

Til at servicere alle de ovenstående frivillige er der brug for endnu flere frivillige, som vil sørge for kaffe, kage og generel forkælelse.

For frivillige til bygningsrenovering: Kontakt formand Ole Hannecke, eller håndværkerkoordinator Pete Thompson, fjordglimt.jyllinge@gmail.com, for at høre nærmere om arbejdet. Øvrige frivillige: Kontakt til frivillig-koordinator Helle Clark, fjordglimt.jyllinge@gmail.com.

Fjordkilen færdiggøres i Fjordglimts have

Materielgården i Roskilde Kommune har lige udlagt et tykt lag jord og sået græs, der hvor den gamle brugs lå. Denne midlertidige græsplæne dækker sandet fra nedrivning, der blæste rundt og generede naboerne. Anlæg af den endelige have med hæk, beplantninger, stier og terrasser vil komme i gang, efter istandsættelse af bygningen er færdig, og blive helt færdig til efteråret 2020. En plan for haven, som er den sidste af etape af Fjordkilen-projektet, skal udarbejdes i løbet af efteråret.

Medlemmer, som gerne vil deltage i planlægningen af haven, bedes kontakte Douglas Clark, fjordglimt.jyllinge@gmail.com

Sponsorer giver næring til høstblomsten

Istandsættelsen af den indvendige del af bygningen skal finansieres af Foreningen Fjordglimt. Siden stiftelsen har foreningen heldigvis modtaget gavmilde donationer fra mange lokale erhvervsdrivende og privatpersoner, hvilket var stærkt medvirkende til at Roskilde Kommune godkendte brugsretsaftalen i juni måned.

Vi mangler dog stadig finansiering til at kunne udvide rammerne, så de kan rumme alle de aktiviteter, vi planlægger at tilbyde.

Foreningen ansøger derfor fortsat om bidrag fra alle, både fonde, erhvervsdrivende og privatpersoner, – ethvert økonomisk bidrag vil hjælpe os meget.

Vi søger derfor yderligere sponsorer, der vil hjælpe os med at skabe dette fantastiske samlingssted i Jyllinge:

Kender du firmaer eller privatpersoner, som kunne være interesserede i sponsorater, kontakt sponsor-koordinator Helle Clark, fjordglimt.jyllinge@gmail.com.