Arrangementsgruppen

Fjordglimt arrangerer mange slags arrangementer, som fremmer forenings formål – for alle alder og interesser.

Arrangementsgruppen er et fællesskab af frivillige ildsjæle, som gerne vil skabe aktiviteter og arrangementer for alle i Jyllinge. Det kan være fællesspisning, foredrage, koncerter, spille og håndarbejdscaféer, og meget mere,

Har du ideer for en arrangement i Fjordglimt, og gerne vil være med til at realisere ideen? Du er meget velkommen i Arrangementsgruppen!

Kontakt tovholderne i Arrangementsgruppen Douglas Clark og Helle Clark, for at høre mere om hvordan du kan blive en del af dette fællesskab.