Fjordglimt Café og Kulturhus

Jyllinges mangfoldige mødested

Bygaden 28, 4040 Jyllinge

Åbningstider

Bliv medlem eller frivillig

Huset er ejet af Roskilde kommune, men drives af en medlemsstyret forening ”Fjordglimt” som har brugsretten.
Kommunen betaler for husets drift og giver tilskud til aktiviteterne. Resten af driften dækkes af medlemmernes kontingentbetaling på 100 kr. p.a., samt overskud fra caféen og arrangementer.
Som medlem støtter du en god aktivitet i vores by, og via din medlemsindflydelse i foreningen kan du påvirke foreningens aktiviteter. Medlemmer der hjælper til fysisk i Fjordglimt, kalder vi ”Frivillige”.

Aktiviteter

Der foregår masser af arrangementer på Fjordglimt, nogle i åbningstiderne, f.eks. fredagsbar og søndagsjazz.
Andre arrangementer foregår på dage og tidspunkter uden for de generelle åbningstider, f.eks. fællesspisning, fællessang, koncerter, foredrag og workshops.

Åbningstider

Fjordglimt café og kulturhus er åben for alle 4 dage om ugen: onsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 11:00-18:00 i vinterhalvåret og kl. 11:00-19:00 i sommerhalvåret.

Vil du være frivillig i Fjordglimt Café og Kulturhus?

Det er vigtigt, at der er frivillige, som vil gøre en indsats i Fjordglimt Café og Kulturhus. Vi har nemlig ingen ansatte!
Caféen betjenes af frivillige, som tager vagter på 2 eller 4 timer en eller flere gange om måneden, og alle aktiviteter sættes i gang og gennem-føres af frivillige ildsjæle.

Hvad kan du få ud af at være frivillig?

 • Du kan bidrage til fællesskabet, hvor du har interesse
 • Du kan få nye venner
 • Du kan lære om din by og møde andre borgere
 • Du kan arbejde i en hyggelig café.
 • Du kan være med til at afholde kulturarrangementer
 • Du kan tage initiativ til nye aktiviteter og arrangementer
 • Du bliver inviteret til årets frivilligfest og til julefrokost
 • Du kan deltage i arrangementer kun for frivillige
 • Du kan købe biletter før ikke medlemmer til visse arrangementer

Du har mange muligheder som frivillig

Du har et væld af muligheder for at yde en frivillig indsats, som afspejler dine interesser, f.eks. i
 • Cafégruppen – sørger for drift og bemanding af caféen
 • Digitalgruppen – sørger for kommunikation og PR gennem www.fjordglimt-jyllinge.dk, og sociale medier
 • Teknikgruppen – står for vedligehold og drift af anlæg vedr. lyd, lys, videoprojektor m.v.
 • Kunstudvalget – sørger for løbende kunstudstillinger på Fjordglimt
 • Havelauget – vedligeholder Fjordglimts have i samarbejde med Roskilde kommune
 • Arrangementsgruppen – har den overordnede planlægning og koordinering af arrangementer
 • Musikgruppen – står for musikarrangementer
 • Fællessanggruppen – arrangerer aftener med fællessang af både traditionelle og moderne sange
 • Hvervegruppen – skaffer nye medlemmer og frivillige
 • Socialgruppen – arrangerer samvær for alle, f.eks. ved jul, påske og Sct. Hans
 • Foredragsgruppen – arrangerer både ”gammeldags” foredrag og live streaming foredrag
 • Kreagruppen – forestår diverse arrangementer, hvor deltagernes kreativitet udfordres
 • Helse- og sundhedsgruppen – gennemfører workshops og informationsarrangementer med helbred som overskrift
 • Her er måske plads til en aktivitet, du vil kæle for … ?

Hvad forventer Fjordglimt af dig som frivillig?

Dit frivillige arbejde er ulønnet. Du behøver ikke specifikke evner, men vi værdsætter engagement og venlighed, og at du har et godt øje for mennesker og service. Når du siger ja til en opgave, betyder det, at din indsats er ventet, for der er brug for dig. Hvis du bliver forhindret i at udføre en opgave som lovet og forventet, skal du give besked til arrangøren eller tovholderen snarest muligt.

Sådan bliver du medlem

Medlemskab registreres på ForeningLet’s system:

Sådan bliver du frivillig

Hvis du ikke allerede er medlem, skal du først tilmelde dig som beskrevet ovenfor. Tænk så over hvad du kunne tænke dig at hjælpe med, og tag så enten kontakt til en af de flinke frivillige du møder i Fjordglimt, eller skriv til foreningen via hjemmesiden (under menupunkt ’Kontakt’).