Fjordglimt Café og Kulturhus

Jyllinges mangfoldige mødested

Bygaden 28, 4040 Jyllinge

Åbningstider

Generalforsamling 2021

Fjordglimts årlige ordinære generalforsamling 2021, udsat fra marts på grund af covid-19-epidemien, blev afholdt den 25. november 2021 i Fjordglimt. Det var den første generalforsamling siden den ordinære generalforsamling i 2019, da generalforsamlingen i 2020 var også aflyst pga. covid-19-epidemien.

 

Aftenen startede med en kort ekstraordinær generalforsamling, som var indkaldt samtidigt med den ordinære generalforsamling, til 1. behandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. Derefter startede den ordinær generalforsamling 2021. Der var 60 medlemmer foruden bestyrelsen til stede til begge generalforsamlinger.

Ved den ekstraordinære generalforsamling var det 1. behandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer, som blev  vedtaget af medlemmerne, Hovedpunkterne i ændringerne er:

  • § 5 Finansiering: § 5.2 Opdateret beskrivelse af finansiering og anvendelse af overskud.
  • § 6 Bestyrelse: § 6.1 Udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7. § 6.2 Valg til bestyrelsen, valgperiode, selvsupplering og udvidelse med sagkyndige. § 6.3 Afklaring omkring bestyrelsens konstituering. § 6.4 Bestyrelsens beslutningsdygtighed. § 6.6 Bestyrelsens forretningsorden.
  • § 7 Generalforsamling: § 7.2 Ændring i varslingsmåde samt tidsfrist. § 7.3 Ændring af frist for indsendelse af forslag.
  • § 8 Ekstraordinær generalforsamling: § 8.1 Ændring af frist for indkaldelse.
  • § 9 Tegningsregler: § 9.2 Opdatering.
  • § 11 Vedtægtsændringer: § 11.1 Angivelse samt procedureændring for vedtagelse.

Den fulde beskrivelse og forklaring af vedtægtsændringerne findes her som pdf. De opdaterede vedtægter ses her.

Referatet for den ekstraordinære generalforsamling ses her. Efter en kort pause startede den ordinære generalforsamling.

Referatet for den ordinære generalforsamling, herunder valg til bestyrelsen, ses her