Fjordglimt Café og Kulturhus

Jyllinges mangfoldige mødested

Bygaden 28, 4040 Jyllinge

Åbningstider

Ekstraordinær og ordinær generalforsamling 2021

TORSDAG DEN 25. NOVEMBER 2021, kl. 18.30-21.30 I FJORDGLIMT (BEMÆRK NYT STED — IKKE NORDSKOLEN)

Indkaldelsen er sendt ved e-mail til alle medlemmer d. 10 november, inkl. bilag.

Foreningens årlige generalforsamlinger som skulle afholdes henholdsvis i marts måned 2020 og marts måned 2021, blev som bekendt aflyst på grund af smitterisiko for Covid19. Trods det stigende smittetal mener bestyrelsen nu, at vi med de nødvendige forholdsregler kan afholde de udsatte generalforsamlinger samlet.

Samtidig har bestyrelsen besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling som afholdes umiddelbar før den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen til den ekstra-ordinære generalforsamling skal ses med baggrunden i et behov for ændring af flere punkter i foreningens vedtægter. 

Ændringerne som foreslås, vil alle give bestyrelsen en bedre mulighed for at imødekomme den betydelige stigning i foreningens aktivitetsniveau som følge af café-drift, arrange-menter og events m.v. Samtidig foreslås en række utidssvarende og modstridende vedtægtspunkter ændret.

Generalforsamlingerne er en af dine muligheder for indflydelse på foreningens fremtid. Det er på mødet, at medlemmerne i fællesskab stemmer ja eller nej til alt fra valg af bestyr-elsesmedlemmer, kontingent og indkomne forslag m.m. Generalforsamlingen er også din mulighed for at mødes med bestyrelsen og øvrige medlemmer, og udveksle synspunkter og skabe debat, så vi i fællesskab får taget de rigtige beslutninger for Fjordglimt.

Tidsplan

18:00Dørene åbnes – Der serveres sodavand og øl
18.30Ekstraordinær Generalforsamlingen starter
19.00Ordinær Generalforsamling
21:30Tak for i aften

Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af  referent
 3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Dagsorden

Generalforsamling 2021

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Vedtægtsændringer fra Ekstraordinær Generalforsamling til godkendelse.
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 5. Foreningens reviderede regnskab for 2019 og 2020 fremlægges til godkendelse.
 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler uændret 100 kr.
 7. Indkomne forslag til afstemning.  
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 11. Eventuelt. Emner under dette punkt kan ikke tages til afstemning.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

§ 5 Finansiering: § 5.2 Opdateret beskrivelse af finansiering og anvendelse af overskud.

§ 6 Bestyrelse: § 6.1 Udvidelse af bestyrelsen. § 6.2 Valg til bestyrelsen, valgperiode, selvsupplering og udvidelse med sagkyndige. § 6.3 Afklaring omkring bestyrelsens konstituering. § 6.4 Bestyrelsens beslutningsdygtighed. § 6.6 Bestyrelsens forretningsorden.

§ 7 Generalforsamling: § 7.2 Ændring i varslingsmåde samt tidsfrist. § 7.3 Ændring af frist for indsendelse af forslag.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling: § 8.1 Ændring af frist for indkaldelse.

§ 9 Tegningsregler: § 9.2 Opdatering

§ 11 Vedtægtsændringer: § 11.1 Angivelse samt procedureændring for vedtagelse.

Fjordglimts Generalforsamling 2019 i Salen, inden renovation af Bygaden 28.