Sponsorliste

Realiseringen af Fjordglimt skyldes i høj grad de store bevillinger fra Nykredits Fond samt Lokale og Anlægsfonden, men i høj grad også velvilje fra de mange erhvervssponsorer og privatpersoner, som har doneret penge, byggematerialer, inventar eller arbejdstimer.

Navne og logoer på disse sponsorer fremgår nu af sponsortavlen, opsat i  Fjordglimts indgangsparti, se foto nedenfor.